× กลับหน้าหลัก
× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
Thai rbru Eng rbru

ภาพกิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อแถลงนโยบาย และเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

09.00 น. - (23 พ.ย. 65) ณ หอประชุมรำไพพรรณณี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยจัดการประชุมบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อแถลงนโยบาย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุม การประชุมดังกล่าว มีการแนะนำบุคลากรใหม่สายสนับสนุน จากนั้นเป็นการประชุมเพื่อแถลงผลการดำเนินงานของคณะผู้บริหาร รวมทั้งเป็นการชี้แจงการมอบหมายงานในตำแหน่งบริหารต่าง ๆ โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเข้าร่วมประชุม
By : Section of Public Relations Date/Time : 2022-11-23 11:16:54
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai