× กลับหน้าหลัก
× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
Thai rbru Eng rbru

ภาพกิจกรรม

มรภ.รำไพพรรณี ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ EduGloal College ว่าด้วยความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษา รวมถึงการร่วมกันพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีการศึกษาร่วมกัน

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ EduGloal College และ International House Vancouver ประเทศ Canada ณ ห้องประชุมสามศร ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) โดยการลงนามในครั้งนี้ เป็นการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และ EduGloal College และ International House Vancouver ประเทศ Canada โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นผู้ลงนามในฝ่ายของมหาวิทยาลัย และ Mr.Sylvester Chen ผู้อำนวยการ EduGloal College และ International House Vancouver เป็นผู้ลงนามในฝ่ายของ EduGloal College โดยมีผู้บริหารของทั้งฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน สำหรับการลงนามบันทึกความเข้าใจฉบับดังกล่าว เป็นความร่วมมือในการดำเนินการร่วมกัน ทั้งทางด้านวิชาการ , งานวิจัย , ความร่วมมือด้านการสอน , การแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษา รวมถึงการร่วมกันพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีการศึกษา และกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อผระโยชน์ต่อทั้ง 2 สถาบันการศึกษาในอนาคต
By : Section of Public Relations Date/Time : 2022-11-25 13:44:55
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai