× กลับหน้าหลัก
× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
Thai rbru Eng rbru

ภาพกิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดพิธีเปิดสถานีไฟฟ้าย่อยระบบ 115 กิโลโวลต์ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. บริเวณสถานีไฟฟ้าย่อย หลังอาคาร 35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ให้การต้อนรับ คุณสมเกียรติ วิรุฬห์เวศม์กุล ผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิศวรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค , นายสมปอง ดำรงอ่องตระกูล รองผู้ว่าสายงานธุรกิจและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการร่วมโครงการพิธีเปิดสถานีไฟฟ้าย่อยระบบ 115 กิโลโวลต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปีงบประมาณ 2566 สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมีการพัฒนาด้านอาคารสถานที่อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งจำนวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเรียนการสอนที่เพิ่มขึ้นทุกปี ทำให้มหาวิทยาลัยประสบปัญหากระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของการบริหาร การจัดการเรียนการสอน และการให้บริการแก่ชุมชน จึงได้เสนอขออนุมัติก่อสร้างโรงไฟฟ้าย่อยระบบ 115 กิโลโวลต์ โดยใช้เนื้อที่ 476 ตารางเมตร ภายในโรงไฟฟ้าประกอบด้วยอาคารควบคุม 1 หลัง , หม้อแปลงไฟฟ้ากำลังขนาด 16/20 MVA จำนวน 1 แท่น พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน เพื่อแก้ปัญหากระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีกล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมีสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้นและกระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อความต้องการ ส่งผลให้การดำเนินงานต่าง ๆ ไม่เต็มประสิทธิภาพ ดังนั้นการดำเนินการโรงไฟฟ้าย่อยภายในมหาวิทยาลัยนี้ จะช่วยแก้ปัญญาดังกล่าว สามารถเพิ่มศักยภาพการทำงานของมหาวิทยาลัยในภาพรวมได้ นายสมปอง ดำรงอ่องตระกูล รองผู้ว่าสายงานธุรกิจและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกล่าวเสริมว่า การตั้งโรงไฟฟ้าย่อยภายในมหาวิทยาลัย ได้มีการเปลี่ยนระบบ จาก 22 กิโลโวลต์ เป็น 115 กิโลโวลต์ ซึ่งเป็นระบบที่มีความเสถียรอย่างมาก จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อมหาวิทยาลัย แต่เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้ไฟฟ้าในภาพรวม เนื่องจากกระไฟฟ้าจะเพียงพอต่อความต้องการ
By : Section of Public Relations Date/Time : 2022-11-25 14:01:49
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai