× กลับหน้าหลัก
× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
Thai rbru Eng rbru

ภาพกิจกรรม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านวังวน จังหวัดสระแก้ว

วันที่ 15 กันยายน 2566 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนบ้านวังวน ณ หอประชุมสวัสดิวัฒน์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ เพชรศรี คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมทั้งคณะทีมบริหารโรงเรียนสาธิตฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานในครั้งนี้ โดยในกิจกรรมได้มุ่งเน้น การศึกษาดูงานแผนพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีงานด้านหลักสูตร ด้านการบริหารจัดการและ กระบวนการจัดการเรียน

By : Rambhai Barni Rajabhat University Demonstration School Date/Time : 2023-09-17 10:25:00
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | หน่วยประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai