× กลับหน้าหลัก
× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
Thai rbru Eng rbru

เกี่ยวกับรำไพฯ

ภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนาแกนนำนักสร้างสุข Happy 8

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยคณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการ “สร้าง เสริม สุข” มหาวิทยาลัยราชภัฏไปสู่สังคมสุขภาวะ


ที่หอประชุมรำไพพรรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินาด โกศลานันท์ รองอธิการบดีด้านบริหาร เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาแกนนำนักสร้างสุข Happy 8 ให้แก่ผู้บริหาร  คณาจารย์และบุคลากร  ภายใต้โครงการ “เสริม สร้าง สุข มหาวิทยาลัยไปสู่สังคมสุขภาวะ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมหาวิทยาลัยแห่งความสุข Happy University  ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการสร้างภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุข กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง 

By : Section of Public Relations Date/Time : 2023-11-15 14:33:01
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | หน่วยประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai