× กลับหน้าหลัก
× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
Thai rbru Eng rbru

เกี่ยวกับรำไพฯ

ภาพกิจกรรม

รับมอบหนังสือจากคณะกรรมการสถานศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอขอบพระคุณนายไพฑูรย์ โพธิพัฒน์ คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน ที่ได้เห็นถึงความสำคัญของการศึกษาปลูกฝังให้เด็กๆรักการอ่าน โดยได้นำหนังสือการ์ตูน และหนังสือ ปกิณกะ ที่สะสมมาร่วม 50 ปี บริจาคให้กับทางโรงเรียนเพื่อให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนต่อไป

By : Rambhai Barni Rajabhat University Demonstration School Date/Time : 2023-11-16 04:19:48
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | หน่วยประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai