× กลับหน้าหลัก
× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
Thai rbru Eng rbru

เกี่ยวกับรำไพฯ

ภาพกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนกรอบแนวคิดในรายงานวิจัย

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม 35201 สาขาวิชารัฐศาสตรมหาบัณฑิตร่วมกับสาขาวิชารัฐศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนกรอบแนวคิดในรายงานวิจัย เพื่อทำให้นักศึกษามีชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางในการสร้างกรอบแนวคิดที่มีความเชื่อมโยงระหว่างความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ แนวคิดทฤษฎี ตามกระบวนการของการวิจัยที่เหมาะสม โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ เถียรอ่ำ รองอธิการบดี ด้านกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้

By : Faculty of Humanities and Social Sciences Date/Time : 2023-11-17 13:53:12
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | หน่วยประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai