× กลับหน้าหลัก
× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
Thai rbru Eng rbru

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ลำดับ เรื่อง พ.ศ.
1 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 1207/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปลเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเป็นภาษาจีน 2566
2 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 1130/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2566
3 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 1152/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ Smart Local University 2566
4 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 1066/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2566
5 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 1064/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่งานพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 2566
6 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 0942/2566 เรื่อง ให้ผู้บริหารและบุคลากรไปราชการ 2566
7 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 0923/2566 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและกำกับตามตัวชี้วัดเพื่อขับเคลื่อนโครงการ Sustainable Development Goals (SDGs) โดยใช้มาตรฐานของ Time Higher Education 2024 (THE) 2566
8 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 0858/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดเผยผลการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา หลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระและหลักความเสมอภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2566
9 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 0705/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในราชกาลที่ 7 2566
10 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 0590/2566 เรื่อง ให้ลูกจ้างชั่วคราวเปลี่ยนสถานะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2566 2566
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | หน่วยประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai