แสดงคำถาม ด้านวิจัย

เทคนิคเพื่อการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุนสนับสนุน


สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับหน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีได้จัดโครงการการจัดการความรู้ในประเด็นการวิจัย เรื่องเทคนิคเพื่อการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุนสนับสนุน โดยได้เชิญวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถ ทั้งในด้านการวิจัยคือ ดร.ธรรมชัย เชาว์ปรีชา ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) และด้านการจัดการความรู้คือ คุณธวัช หมัดเต๊ะ ที่ปรึกษาพัฒนาการเปลี่ยนแปลง สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้ เพื่อสังคมมาให้ความรู้แก่บุคลากรของสภาบัน
โดยคุณ QA Team Mail to QA Team [2014-05-12 10:28:06]

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1
yotin_c@hotmail.com[2014-05-12 10:43:37] #959 (1/15)

ลงทะเบียนเข้างาน

ความคิดเห็นที่ 2
yotin_c@hotmail.com[2014-05-12 10:45:03] #960 (2/15)

ลงทะเบียนเข้างาน

ความคิดเห็นที่ 3
yotin_c@hotmail.com[2014-05-12 10:46:19] #961 (3/15)

ท่านอธิการบดีกล่าวเปิดโครงการ

ความคิดเห็นที่ 4
yotin_c@hotmail.com[2014-05-12 10:47:29] #962 (4/15)

วิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องการเขียนหัวข้องานวิจัย

ความคิดเห็นที่ 5
yotin_c@hotmail.com[2014-05-12 10:48:46] #963 (5/15)

ตอบข้อสงสัยแก่ผู้ร่วมประชุม

ความคิดเห็นที่ 6
yotin_c@hotmail.com[2014-05-12 10:49:35] #964 (6/15)

เยี่ยม

ความคิดเห็นที่ 7
yotin_c@hotmail.com[2014-05-12 10:50:47] #965 (7/15)

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการจัดการความรู้

ความคิดเห็นที่ 8
yotin_c@hotmail.com[2014-05-12 10:51:32] #966 (8/15)

แบ่งกลุ่มจัดทำ KM

ความคิดเห็นที่ 9
yotin_c@hotmail.com[2014-05-12 10:52:16] #967 (9/15)

นำเสนอผลงาน

ความคิดเห็นที่ 10
yotin_c@hotmail.com[2014-05-12 10:54:38] #968 (10/15)

สรุปประเด็นการจัดการความรู้ที่ได้

ความคิดเห็นที่ 11
yotin_c@hotmail.com[2014-05-12 10:56:07] #969 (11/15)

เสร็จสิ้นโครงการ

ความคิดเห็นที่ 12
yotin_c@hotmail.com[2014-05-12 11:04:58] #970 (12/15)
สรุปประเด็นการจัดการความรู้ที่ได้จากการจัดโครงการ จัดทำขึ้นเพื่อการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้ ขอเชิญดาวน์โหลดเพื่อนำไปใช้งานหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้เลยครับ
คลิ๊กอ่านไฟล์แนบ (.pdf) [ จำนวนดาวน์โหลด : 18 ]

ความคิดเห็นที่ 13
โดยคุณ ภัคภร [2014-05-14 16:09:25] #979 (13/15)
ในการประชุมครั้งนี้จุดประสงค์น่าจะเป็นการได้มาซึ่งแนวปฏิบัติที่ดีในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้รับทุน ไม่ใช่เทคนิคเพื่อการเขียน ดังนั้นจึงควรนำเทคนิคที่ได้จากการประชุมมากลั่นกรองให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (เป็นขั้นเป็นตอนเข้าใจง่าย) แล้วเผยแพร่ในเว็บไซต์

ความคิดเห็นที่ 14
yotin_c@hotmail.com[2014-07-09 08:22:49] #1005 (14/15)

สรุปแนวปฎิบัติที่ดี สามารถดาวน์โหลดเพื่อไปใช้งานได้เลย ที่หัวข้อแนวปฎิบัติครับ

ความคิดเห็นที่ 15
fatihinnurul@gmail.com[2019-01-03 08:42:45] #2326 (15/15)
saya sedikit takut. Saya butuh waktu untuk berpikir.http://www.besibaja.id/agen-astm-a283-c.html agen astm a283 c
http://www.besibaja.id/agen-pipa-boiler.htmlagen pipa boiler
http://www.besibaja.id/agen-plat-abrex-400.htmlagen plat abrex 400
http://www.besibaja.id/agen-plat-asme516-grade70.htmlagen plat asme516 grade70
http://www.besibaja.id/agen-plat-astm-a285-c.htmlagen plat astm a285 c
http://www.besibaja.id/agen-plat-astm516-70.htmlagen plat astm516 70
http://www.besibaja.id/agen-plat-boiler.htmlagen plat boiler
http://www.besibaja.id/agen-plat-hardox.htmlagen plat hardox
http://www.besibaja.id/agen-plat-hb-400.htmlagen plat hb 400
http://www.besibaja.id/agen-plat-high-strenght.htmlagen plat high strenght
http://www.besibaja.id/agen-plat-high-tensile-sm490-yb.htmlagen plat high tensile sm490 yb
http://www.besibaja.id/agen-plat-high-tensile-sm490ya.htmlagen plat high tensile sm490ya
http://www.besibaja.id/agen-plat-kapal.htmlagen plat kapal
http://www.besibaja.id/agen-plat-stainless-ss304.htmlagen plat stainless ss304
http://www.besibaja.id/agen-plat-stainless-ss310.htmlagen plat stainless ss310
http://www.besibaja.id/agen-plat-stainless-ss316.htmlagen plat stainless ss316
http://www.besibaja.id/agen-plat-sumihard.htmlagen plat sumihard
http://www.besibaja.id/agen-round-bar-besi-aisi-440s45c.htmlagen round bar besi aisi 440s45c
http://www.besibaja.id/agen-round-bar-scm440.htmlagen round bar scm440
http://www.besibaja.id/agen-steel-rail.htmlagen steel rail
http://www.besibaja.id/agen-steel-sheet-pile.htmlagen steel sheet pile
http://www.besibaja.id/distributor-astm-a283-c.htmldistributor astm a283 c
http://www.besibaja.id/distributor-pipa-boiler.htmldistributor pipa boiler
http://www.besibaja.id/distributor-plat-abrex-400.htmldistributor plat abrex 400
http://www.besibaja.id/distributor-plat-asme516-grade70.htmldistributor plat asme516 grade70
http://www.besibaja.id/distributor-plat-astm-a285-c.htmldistributor plat astm a285 c
http://www.besibaja.id/distributor-plat-astm516-70.htmldistributor plat astm516 70
http://www.besibaja.id/distributor-plat-boiler.htmldistributor plat boiler
http://www.besibaja.id/distributor-plat-hb-400.htmldistributor plat hb 400
http://www.besibaja.id/distributor-plat-high-strenght.htmldistributor plat high strenght
http://www.besibaja.id/distributor-plat-high-tensile-sm490-yb.htmldistributor plat high tensile sm490 yb
http://www.besibaja.id/distributor-plat-high-tensile-sm490ya.htmldistributor plat high tensile sm490ya
http://www.besibaja.id/distributor-plat-kapal.htmldistributor plat kapal
http://www.besibaja.id/distributor-plat-stainless-ss304.htmldistributor plat stainless ss304
http://www.besibaja.id/distributor-plat-stainless-ss310.htmldistributor plat stainless ss310
http://www.besibaja.id/distributor-plat-stainless-ss316.htmldistributor plat stainless ss316
http://www.besibaja.id/distributor-plat-sumihard.htmldistributor plat sumihard
http://www.besibaja.id/distributor-round-bar-besi-aisi-440s45c.htmldistributor round bar besi aisi 440s45c
http://www.besibaja.id/distributor-round-bar-scm440.htmldistributor round bar scm440
http://www.besibaja.id/distributor-steel-rail.htmldistributor steel rail
http://www.besibaja.id/distributor-steel-sheet-pile.htmldistributor steel sheet pile
http://www.besibaja.id/jual-astm-a283-c.htmljual astm a283 c
http://www.besibaja.id/jual-baja-h-beam.htmljual baja h beam
http://www.besibaja.id/jual-pipa-boiler.htmljual pipa boiler
http://www.besibaja.id/jual-plat-abrex-400.htmljual plat abrex 400
http://www.besibaja.id/jual-plat-asme516-grade70.htmljual plat asme516 grade70
http://www.besibaja.id/jual-plat-astm-a285-c.htmljual plat astm a285 c
http://www.besibaja.id/jual-plat-astm516-70.htmljual plat astm516 70
http://www.besibaja.id/jual-plat-boiler.htmljual plat boiler
http://www.besibaja.id/jual-plat-hardox.htmljual plat hardox
http://www.besibaja.id/jual-plat-hb-400.htmljual plat hb 400
http://www.besibaja.id/jual-plat-high-strenght.htmljual plat high strenght
http://www.besibaja.id/jual-plat-high-tensile-sm490-yb.htmljual plat high tensile sm490 yb
http://www.besibaja.id/jual-plat-high-tensile-sm490ya.htmljual plat high tensile sm490ya
http://www.besibaja.id/jual-plat-kapal.htmljual plat kapal
http://www.besibaja.id/jual-plat-stainless-ss304.htmljual plat stainless ss304
http://www.besibaja.id/jual-plat-stainless-ss310.htmljual plat stainless ss310
http://www.besibaja.id/jual-plat-stainless-ss316.htmljual plat stainless ss316
http://www.besibaja.id/jual-plat-sumihard.htmljual plat sumihard
http://www.besibaja.id/jual-round-bar-besi-aisi-440s45c.htmljual round bar besi aisi 440s45c
http://www.besibaja.id/jual-round-bar-scm440.htmljual round bar scm440
http://www.besibaja.id/jual-steel-rail.htmljual steel rail
http://www.besibaja.id/jual-steel-sheet-pile.htmljual steel sheet pile
http://www.besibaja.id/pabrik-astm-a283-c.htmlpabrik astm a283 c
http://www.besibaja.id/pabrik-pipa-boiler.htmlpabrik pipa boiler
http://www.besibaja.id/pabrik-plat-abrex-400.htmlpabrik plat abrex 400
http://www.besibaja.id/pabrik-plat-asme516-grade70.htmlpabrik plat asme516 grade70
http://www.besibaja.id/pabrik-plat-astm516-70.htmlpabrik plat astm516 70
http://www.besibaja.id/pabrik-plat-boiler.htmlpabrik plat boiler
http://www.besibaja.id/pabrik-plat-hb-400.htmlpabrik plat hb 400
http://www.besibaja.id/pabrik-plat-high-tensile-sm490-yb.htmlpabrik plat high tensile sm490 yb
http://www.besibaja.id/pabrik-plat-high-tensile-sm490ya.htmlpabrik plat high tensile sm490ya
http://www.besibaja.id/pabrik-plat-kapal.htmlpabrik plat kapal
http://www.besibaja.id/pabrik-plat-stainless-ss304.htmlpabrik plat stainless ss304
http://www.besibaja.id/pabrik-plat-stainless-ss310.htmlpabrik plat stainless ss310
http://www.besibaja.id/pabrik-round-bar-besi-aisi-440s45c.htmlpabrik round bar besi aisi 440s45c
http://www.besibaja.id/pabrik-round-bar-scm440.htmlpabrik round bar scm440
http://www.besibaja.id/pabrik-steel-rail.htmlpabrik steel rail
http://www.besibaja.id/pabrik-steel-sheet-pile.htmlpabrik steel sheet pile
http://www.besibaja.id/pusat-astm-a283-c.htmlpusat astm a283 c
http://www.besibaja.id/pusat-pipa-boiler.htmlpusat pipa boiler
http://www.besibaja.id/pusat-plat-abrex-400.htmlpusat plat abrex 400
http://www.besibaja.id/pusat-plat-asme516-grade70.htmlpusat plat asme516 grade70
http://www.besibaja.id/pusat-plat-astm-a285-c.htmlpusat plat astm a285 c
http://www.besibaja.id/pusat-plat-astm516-70.htmlpusat plat astm516 70
http://www.besibaja.id/pusat-plat-boiler.htmlpusat plat boiler
http://www.besibaja.id/pusat-plat-hardox.htmlpusat plat hardox
http://www.besibaja.id/pusat-plat-hb-400.htmlpusat plat hb 400
http://www.besibaja.id/pusat-plat-high-strenght.htmlpusat plat high strenght
http://www.besibaja.id/pusat-plat-high-tensile-sm490-yb.htmlpusat plat high tensile sm490 yb
http://www.besibaja.id/pusat-plat-high-tensile-sm490ya.htmlpusat plat high tensile sm490ya
http://www.besibaja.id/pusat-plat-kapal.htmlpusat plat kapal
http://www.besibaja.id/pusat-plat-stainless-ss304.htmlpusat plat stainless ss304
http://www.besibaja.id/pusat-plat-stainless-ss310.htmlpusat plat stainless ss310
http://www.besibaja.id/pusat-plat-stainless-ss316.htmlpusat plat stainless ss316
http://www.besibaja.id/pusat-plat-sumihard.htmlpusat plat sumihard
http://www.besibaja.id/pusat-round-bar-besi-aisi-440s45c.htmlpusat round bar besi aisi 440s45c
http://www.besibaja.id/pusat-round-bar-scm440.htmlpusat round bar scm440
http://www.besibaja.id/pusat-steel-rail.htmlpusat steel rail
http://www.besibaja.id/pusat-steel-sheet-pile.htmlpusat steel sheet pile
http://www.besibaja.id/stockis-plat-hardox.htmlstockis plat hardox
http://www.besibaja.id/stockist-plat-astm-a285-c.htmlstockist plat astm a285 c
http://www.besibaja.id/stockist-plat-high-strenght.htmlstockist plat high strenght
http://www.besibaja.id/stockist-plat-stainless-ss316.htmlstockist plat stainless ss316
http://www.besibaja.id/stockist-plat-sumihard.htmlstockist plat sumihard
http://www.besibaja.id/supplier-plat-hardox.htmlsupplier plat hardox

ขอเชิญร่วมตอบคำถาม

ความคิดเห็น
โดย
Email
ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ
กรุณาใส่ตัวเลขที่ตามที่คุณเห็น CAPTCHA code

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]