กรุณากรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกับ
ระบบยืนยันตัวตน(Authentication)
   
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าใช้งานเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัย (WIFI_RBRU)
วิธีการดูหมายเลข Mac Address ของอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย
วิธีลงทะเบียน Mac Address ของอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย Online


หากมีปัญหาในการลงทะเบียน หรือลงทะเบียนแล้วยังใช้งานไม่ได้ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการและซ่อมบำรุง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้อง 35302 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ(อาคาร 35) ชั้น 3

โทรศัพท์ 039 - 319111 ต่อ 3510