ประตูเข้าด้านหน้าตำหนักแดง บริเวณสนามหญ้าด้านหน้าตำหนักแดง ตำหนักแดงด้านทิศเหนือ ตำหนักแดงด้านทิศตะวันออก บริเวณชายคา ตำหนักแดง ห้องข้อมูลท้องถิ่น ห้องประวัติศาสตร์จันทบุรี ห้องโถงชั้นล่าง ห้องครัว ชั้นบน ห้องครัว ชั้นล่าง ห้องพลอยเมืองจันท์ 1 ห้องพลอยเมืองจันท์ 2 ห้องนาฏศิลป์และการแสดงพื้นบ้านของจันทบุรี ห้องเสื่อจันทบูร ทางขึ้นชั้น 2 ห้องภูมิปัญญาท้องถิ่น