ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 0-3947-1070 , 0-3931-9111 ต่อ 8402
โทรสาร 0-3947-1070
E-mail : support@rbru.ac.th
http://www.service.rbru.ac.th

เอกสารการรับสมัคร


เอกสารประกอบรับสมัคร
สำหรับนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อ

สำหรับผู้ดูแลระบบ

ใช้ username และ password เดียวกับ
ระบบยืนยันตัวตน(Authentication)
USERNAME : 
PASSWORD :