ข่าวประกาศ  • รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ
    กำหนดการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ 15 ก.พ. 56 - 15 มี.ค. 56
  • รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รอบ 3
    มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ รอบ 3 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2555

เอกสารการรับสมัคร


เอกสารประกอบรับสมัคร
สำหรับนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อ

สำหรับผู้ดูแลระบบ

ใช้ username และ password เดียวกับ
ระบบยืนยันตัวตน(Authentication)
USERNAME : 
PASSWORD :