ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานโปรแกรม EEWOWW และทดลองใช้งานหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ภาษาไทย
ดยจะเปิดทดลองใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 รวมระยะเวลา 4 เดือน
อ่านรายละเอียด
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือชาวใต้จากภัยน้ำท่วม
ร่วมบริจาคได้ที่รถบริจาคเคลื่อนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี หน่วยงานการเงิน สำนักงานอธิการบดี หรือโอนเงินได้ที่บัญชีเงินบริจาคมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสี่แยกเขาไร่ยา เลขที่ 178-1-45035-6 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
อ่านรายละเอียด
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญส่งบทความวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 12
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 “Health and Wellness: สุขภาพและความสุขสบาย” ในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 โดยเชิญชวนนักวิจัย ผู้สนใจ ส่งบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 23 มกราคม 2560
อ่านรายละเอียด
เอกสารประกอบบรรยาย โครงการจัดการความรู้ ประจำปี 2557 เรื่อง “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุนสนับสนุน”
วันที่ 20-21 มีนาคม 2557 ณ หอประชุมรำไพพรรณี
อ่านรายละเอียด
บทสรุปการดำเนินการจัดการความรู้ "การบริหารจัดการงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์และการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา"
จัดทำโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2556
อ่านรายละเอียดข่าวแหล่งทุนวิจัย

การเปิดรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
การเปิดรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  • 1
ข่าวจัดอบรม / ประชุม / สัมมนา

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
กำหนดออกวารสารคือ มกราคม-มิถุนายน และกรกฎาคม-ธันวาคม
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่
ในวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.research.cmru.ac.th
เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โทรศัพท์. 042-244958 โทรสาร. 042-247195