ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Programme ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบ2
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Programme ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบ2
อ่านรายละเอียด
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญส่งบทความวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 12
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 “Health and Wellness: สุขภาพและความสุขสบาย” ในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 โดยเชิญชวนนักวิจัย ผู้สนใจ ส่งบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 23 มกราคม 2560
อ่านรายละเอียด
งานสำหรับคนรุ่นใหม่ หางานจากบริษัทชั้นนำและสมัครงานง่ายขึ้น
สมัครงานดี ๆ เริ่มต้นได้ที่นี่ http://www.jobnisit.com งานต่าง ๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์เราจึงต้องเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดจากทั้งบริษัทไทยและต่างชาติชั้นนำเท่านั้น ที่นี่คุณจะได้รับโอกาสเริ่มต้นทำงานที่เหนือกว่าใคร ๆ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษาจบใหม่หรือเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์ เป็นเว็บไซต์สามารถค้นหางานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของคุณได้ดีที่สุดในประเทศไทย
อ่านรายละเอียด
เอกสารประกอบบรรยาย โครงการจัดการความรู้ ประจำปี 2557 เรื่อง “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุนสนับสนุน”
วันที่ 20-21 มีนาคม 2557 ณ หอประชุมรำไพพรรณี
อ่านรายละเอียด
บทสรุปการดำเนินการจัดการความรู้ "การบริหารจัดการงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์และการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา"
จัดทำโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2556
อ่านรายละเอียดข่าวแหล่งทุนวิจัย

การเปิดรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
การเปิดรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  • 1
ข่าวจัดอบรม / ประชุม / สัมมนา