ทรงพระเจริญ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า อธิการบดี คณะผู้บริหาร
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี