เบอร์โทรศัพท์

ค้นหาเบอร์โทรศัพท์ / หน่วยงาน : [ แสดงทั้งหมด ]

เบอร์โทรศัพท์ 039-319111 ต่อหมายเลขภายใน ดังตารางข้างล่าง

ลำดับ อาคาร สถานที่ โทรศัพท์ หมายเหตุ
1. คลับกอล์ฟ ร้านอาหาร 7116
2. คลับกอล์ฟ หัวหน้างาน 7115
3. ตำหนักแดง พระตำหนักแดง 7005
4. ตู้ยามรักศักดิ์ชมูล ยามประจำป้อมด้านถนนรักศักดิ์ชมูล 7717
5. ตู้ยามสุขุมวิท ยามประจำป้อมด้านถนนสุขุมวิท 2231
6. ตู้ยามหอพักหญิง ยามประจำป้อมหอหญิง 7310
7. สนามกอล์ฟ ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรม 7000 ต่อสายนอกได้
8. สนามกอล์ฟ ศูนย์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 7004
9. สนามกอล์ฟ สนามกอล์ฟ 7116 039-335493
10. สนามกอล์ฟ สำนักงานผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมฯ 7001
11. สนามกอล์ฟ ห้องประชุมลีลาวดี 7003
12. สหกรณ์เครดิตยูเนียน สหกรณ์เครดิตยูเนียน 7201 039-471075
13. สำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า) กองพัฒนานักศึกษา เบอร์ตรง : 039-335410 มือถือ : 081-9456315, 086-4402974
14. สำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า) งานบริการและสวัสดิการ(กองพัฒนานักศึกษา) 8414
15. สำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า) งานบริหารงานทั่วไป(กองพัฒนานักศึกษา) 8413
16. สำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า) งานประชาสัมพันธ์ 1005,0,8592,1003,859 มือถือ: 086-4402826, แฟกซ์ : 039-471069
17. สำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า) งานวินัยและพัฒนา(กองพัฒนานักศึกษา) 8410
18. สำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 8411
19. สำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า) หน่วยงานงานกิจกรรมนักศึกษา 8412
20. สำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า) ห้องประชุมบ้านแก้ว 8570
1 2 3 4 ... ถัดไป | ท้ายสุด
ทั้งหมด : 233 ระเบียน / 12 หน้า

rambhai Barni Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (Rambhai Barni Rajabhat University)
41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 1005 แฟกซ์ : 039-471069
จำนวนผู้เข้าชม 270,569 คน
เว็บไซต์นี้รองรับการแสดงผลกับ Chrome, Firefox, Safari และ IE ตั้งแต่เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป
ipv6 rambhai
QR-Code rbru