ค้นหาข่าว


สำหรับผู้ดูแลระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน่วยงานภายในใดที่ต้องการเผยแพร่ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ที่เป็นภาพ Banner สไลด์ในหน้าแรกของเว็บไซต์รำไพฯ
สามารถส่งภาพที่มีขนาดความกว้าง 1200px ความสูง 430px
พร้อมแบบฟอร์มขอเผยแพร่บนเว็บไซต์มาที่ E-doc ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบภาพกิจกรรม

ประกาศการรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประกอบด้วย ๑.ระดับปริญญาโท ๒.ระดับปริญญาเอก ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

วันที่ประกาศข่าว : 27 มกราคม 2560    แหล่่งที่มา : บัณฑิตวิทยาลัย     หน่วยงานที่ลงข่าว : บัณฑิตวิทยาลัย

ไฟล์เอกสารแนบ