ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬา 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่องราคากลางงานจ้างก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสนามฟุตบอล 1,200 LUX (2 เสา) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) *หมายเหตุ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.gprocurement.go.thประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสนามฟุตบอล 1,200 LUX (2 เสา) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)วันที่ประกาศ 15 กุมภาพันธ์ 2562 วันที่สิ้นสุดประกาศ 6 มีนาคม 2562 *หมายเหตุ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.gprocurement.go.th ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
rambhai Barni Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (Rambhai Barni Rajabhat University)
41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | สายตรงอธิการบดี
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10116)
เว็บไซต์นี้รองรับการแสดงผลกับ Chrome, Firefox, Safari และ IE ตั้งแต่เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป
ipv6 rambhai
QR-Code rbru