เบอร์โทรศัพท์

ค้นหาเบอร์โทรศัพท์ / หน่วยงาน : [ แสดงทั้งหมด ]

เบอร์โทรศัพท์ 039-319111 ต่อหมายเลขภายใน ดังตารางข้างล่าง

ลำดับ อาคาร สถานที่ ฝ่ายงาน โทรศัพท์ หมายเหตุ
1. ตำหนักแดง สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน พระตำหนักแดง 27005
2. ตู้ยามรักศักดิ์ชมูล กองกลาง - อาคารสถานที่และบริการ ป้อมยามรักศักดิ์ชมูล ทางเข้าประตู 1 27717
3. ตู้ยามสุขุมวิท กองกลาง - อาคารสถานที่และบริการ ป้อมยามสุขุมวิท ประตู 3 22231
4. ตู้ยามหอพักหญิง กองกลาง - อาคารสถานที่และบริการ ป้อมยามหอหญิง 27310
5. สนามกอล์ฟ สำนักบริการวิชาการ สนามกอล์ฟ 27116
6. สหกรณ์เครดิตยูเนียน สหกรณ์เครดิตยูเนียน สหกรณ์เครดิตยูเนียน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 27201
7. สำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า) กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานบริการงานทั่วไป 10188, 28413
8. สำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า) กองพัฒนานักศึกษา ผู้อำนวยการกอง กองพัฒนานักศึกษา 10189
9. สำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า) กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานบริการและสวัสดิการ 10190, 28414
10. สำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า) กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานวินัยและพัฒนานักศึกษา 28410
11. สำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า) กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานกิจกรรมนักศึกษา 28412
12. สำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า) กองพัฒนานักศึกษา องค์การนักศึกษา 28342
13. สโมสรนักศึกษาวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 21308
14. อาคาร (สำนักศิลปวัฒนธรรม) สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการ 11099
15. อาคาร (สำนักศิลปวัฒนธรรม) สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน หัวหน้าสำนักงาน 11090
16. อาคาร (สำนักศิลปวัฒนธรรม) สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน ธุรการคณะ 11000
17. อาคาร (สำนักศิลปวัฒนธรรม) สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน 27001
18. อาคาร (สำนักศิลปวัฒนธรรม) สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน ห้องประชุมวังเพชร อาคารสำนักศิลปวัฒนธรรม 27002
19. อาคาร (สำนักศิลปวัฒนธรรม) สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน ห้องประชุมลีลาวดี 27003
20. อาคาร (สำนักศิลปวัฒนธรรม) สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน ศูนย์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 27004
1 2 3 4 ... ถัดไป | ท้ายสุด
ทั้งหมด : 201 ระเบียน / 11 หน้า

rambhai Barni Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (Rambhai Barni Rajabhat University)
41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 1005 แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | สายตรงอธิการบดี
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10116)
จำนวนผู้เข้าชม 308,559 คน
เว็บไซต์นี้รองรับการแสดงผลกับ Chrome, Firefox, Safari และ IE ตั้งแต่เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป
ipv6 rambhai
QR-Code rbru