ภาพกิจกรรม

ปี พ.ศ. 2560 >> 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 |
เลือกเฉพาะหน่วยงานที่ต้องการ :
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้...
ประชุมตามโครงการยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี...
ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างและคณะกรรมการควบคุมงาน โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์เรียน...
ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ การจัดทำหลักสูตรแพทย์ศาสตร์และหลักสูตรพยาบ...
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีครั้งที่ 7/2560 วันที่ 11 สิงหาคม 2560...
โรงเรียนสาธิตฯ จัดโครงการวันแม่ “My Mom : The Greatest of the World” ...
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่...
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร 10 สิงหาคม 2560...
ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ ครั้งที่ 6/2560...
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชิน...
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 85 พรรษา ...
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์...
อบรมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนระบบ e-Learning ด้วย Moodle สำหรับครูและบุคลากรท...
โครงการ “เปิดโลกชมรมประจำปีการศึกษา 2560”...
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีพบผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี...
1 2 3 4 ... ถัดไป | ท้ายสุด
ทั้งหมด : 480 ระเบียน / 32 หน้า

rambhai Barni Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (Rambhai Barni Rajabhat University)
41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 1005 แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | สายตรงอธิการบดี
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10116)
จำนวนผู้เข้าชม 308,559 คน
เว็บไซต์นี้รองรับการแสดงผลกับ Chrome, Firefox, Safari และ IE ตั้งแต่เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป
ipv6 rambhai
QR-Code rbru