ภาพกิจกรรม

ปี พ.ศ. 2560 >> 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 |
เลือกเฉพาะหน่วยงานที่ต้องการ :
พิธีส่งมอบงานและรับมอบงานในตำแหน่งรักษาราชการแทนคณบดีคณะนิติศาสตร์...
พิธีส่งมอบงานในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต ฯ...
โครงการ อบรมผู้นำเครือข่ายการออกกำลังกาย “เพาะกายทุกวัน สดใสทุกวัน”...
พิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล ครบ 1 ปี แห่งการสวรรคต แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภ...
ม.ราชภัฏรำไพพรรณี มอบน้ำดื่ม เพื่อเเจกจ่ายให้กับประชาชน ที่จะมาร่วมในพระราชพิธีถ...
ฝึกซ้อมผู้อัญเชิญดอกไม้จันทน์และอัญเชิญพานเปล่า ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราช...
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น เพื่อรับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ “เพชรรำไ...
โครงการสัมมนาการฝึกทักษะการเขียนคำคู่ความ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบรับใบอนุญาต...
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลครบ 1 ปี แห่งการสวรรคตแด่พระบาทสมเด็จพระปร...
เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ อาจารย์ปัญญา วงค์ต่าย อาจารย์ ดร.ธนกร ภิบาลรักษ์ รองผ...
พิธีฝึกซ้อมการรับและวางพานดอกไม้จันทน์ เพื่อเตรียมความพร้อมในพระราชพิธีถวายพระเพ...
โครงการ Comm. Arts Day (ครบรอบ ๘ ปี คณะนิเทศศาสตร์) ...
ประชุมเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 11 และงานประช...
อบรมเชิงปฎิบัติการ การทำสบู่จากพืชสมุนไพรและผลไม้ และการทำน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ...
อบรมบริการวิชาการในโครงการให้ความรู้เพื่อเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่ายของสมาชิกสหกรณ์...
1 2 3 4 ... ถัดไป | ท้ายสุด
ทั้งหมด : 561 ระเบียน / 38 หน้า

rambhai Barni Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (Rambhai Barni Rajabhat University)
41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 1005 แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | สายตรงอธิการบดี
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10116)
เว็บไซต์นี้รองรับการแสดงผลกับ Chrome, Firefox, Safari และ IE ตั้งแต่เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป
ipv6 rambhai
QR-Code rbru