ภาพกิจกรรม

ปี พ.ศ. 2560 >> 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 |
เลือกเฉพาะหน่วยงานที่ต้องการ :
ประชุมเครือข่ายคณบดีเกษตราชภัฏ ครั้งที่ 17 ...
ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ เป็นซาก จำนวน 1902 รายการ...
ภาพการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 หลักสูตรนิเทศศ่าสตรบัณฑิต...
โครงการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์และอบรมแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบป...
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 22 มิถุนายน 2560...
ม.ขอนแก่น เข้าศึกษาดูงาน ณ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี 20 มิถุนายน 2560...
ประชุมการกำหนดสมรรถนะขั้นต่ำ สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจําสายงาน และสมรรถนะทางการบริ...
ม.ราชภัฏวไลย์อลงกรณ์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี 19 มิถุนายน 2560...
โครงการเตรียมความพร้อม ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 ครั้งที...
โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเขมร(ระดันชั้นต้น) หลักสูตรการสนทนาภาษาเขม...
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีจัดการรายงานตัวนักศึกษาภาคพิเศษประจำปีการศึกษา 2560 วั...
โครงการ จัดทำแผนงานพัฒนาบุคลากรและระบบสารสนเทศประจำปี 2560 วันที่ 17 มิถุนายน 25...
ดร.พิชนี โพธารามิก พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชม วังสวนบ้านแก้ว ม.ราชภัฏรำไพพรรณี วันที่...
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีครั้งที่ 6/2560...
1 2 3 4 ... ถัดไป | ท้ายสุด
ทั้งหมด : 342 ระเบียน / 23 หน้า

rambhai Barni Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (Rambhai Barni Rajabhat University)
41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 1005 แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | สายตรงอธิการบดี
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10116)
จำนวนผู้เข้าชม 307,724 คน
เว็บไซต์นี้รองรับการแสดงผลกับ Chrome, Firefox, Safari และ IE ตั้งแต่เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป
ipv6 rambhai
QR-Code rbru