แจ้งกำหนดการรับชุดครุยได้ ในวันที่ 9-10 กันยายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา

วันที่ประกาศข่าว : 27 สิงหาคม 2560 แหล่่งที่มา : กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

แจ้งถึงบัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกท่าน
ขอให้บัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกท่านที่สั่งตัดชุดครุยกับทางมหาวิทยาลัย
ให้มารับชุดครุยได้ ในวันที่ 9-10 กันยายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ อาคารกองพัฒนานักศึกษา

*ในกรณีที่ไม่สามารถมารับชุดครุยได้ด้วยตัวเองสามารถให้ผู้อื่นมารับแทนได้โดยนำเอกสารการรับชุดครุยมายื่นขอรับแทน
**ในส่วนกำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรจะแจ้งให้ทราบ 
หลังจากที่มีหมายกำหนดการจากสำนักพระราชวัง