โรงเรียนสาธิตฯ ร่วมใจนำพานดอกไม้สักการะสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี และจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 นักเรียนทุกระดับชั้นของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมใจนำพานดอกไม้สักการะสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและมอบตัวเป็นศิษย์ และในช่วงบ่าย จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ โดยมี อาจารย์ ดร.สวัสดิ์ชัย ศรีพนมธนากร คณบดีคณะครุศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธาน
โรงเรียนสาธิตฯ ร่วมใจนำพานดอกไม้สักการะสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี และจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนสาธิตฯ ร่วมใจนำพานดอกไม้สักการะสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี และจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนสาธิตฯ ร่วมใจนำพานดอกไม้สักการะสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี และจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนสาธิตฯ ร่วมใจนำพานดอกไม้สักการะสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี และจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนสาธิตฯ ร่วมใจนำพานดอกไม้สักการะสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี และจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนสาธิตฯ ร่วมใจนำพานดอกไม้สักการะสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี และจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนสาธิตฯ ร่วมใจนำพานดอกไม้สักการะสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี และจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนสาธิตฯ ร่วมใจนำพานดอกไม้สักการะสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี และจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนสาธิตฯ ร่วมใจนำพานดอกไม้สักการะสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี และจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนสาธิตฯ ร่วมใจนำพานดอกไม้สักการะสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี และจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
1
ทั้งหมด : 10 ระเบียน / 1 หน้า