ข่าว/เหตุการณ์สำคัญ

ข่าวประกวดราคา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสินค้าพื้นเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพพรรณร เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย (ระยะเวลา 1 ปี) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตสำหรับเส้นทางสำรอง (ระยะเวลา 1 ปี) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ ของสำนักบริการวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
rambhai Barni Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (Rambhai Barni Rajabhat University)
41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | สายตรงอธิการบดี
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10116)
เว็บไซต์นี้รองรับการแสดงผลกับ Chrome, Firefox, Safari และ IE ตั้งแต่เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป
ipv6 rambhai
QR-Code rbru