คณะและหน่วยงานภายใน

รำไพฯ

คณะ/วิทยาลัย

รำไพฯ

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ที่ตั้ง : อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร (อาคาร 22)
โทรศัพท์ : 0-3947-1073, 0-3931-9111-3 ต่อ 2210
มือถือ : 086-4815483
รำไพฯ

คณะครุศาสตร์

ที่ตั้ง : อาคารคณะครุศาสตร์ (อาคาร 1)
โทรศัพท์ : 039-471071, 039-319111-3 ต่อ 8101
รำไพฯ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ที่ตั้ง : อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร 3)
โทรศัพท์ : 039-471079, 039-319111-3 ต่อ 8311
มือถือ : 086-4403109
รำไพฯ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ตั้ง : อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 9 )
โทรศัพท์ : 039-471060 หรือ 039-319111-3 ต่อ 8771,8772
มือถือ : 086-4403051
Email : science@rbru.ac.th
รำไพฯ

คณะวิทยาการจัดการ

ที่ตั้ง : อาคารคณะวิทยาการจัดการ
โทรศัพท์ : 039-319111-3 ต่อ 1330 โทรสาร : 039-471080
มือถือ : 086-4403163
รำไพฯ

คณะนิเทศศาสตร์

ที่ตั้ง : อาคารคณะนิเทศศาสตร์ (อาคาร 11)
โทร : 039-471063, 0 3931 9111-3 ต่อ 1109 แฟกซ์ : 0 3947 1063
มือถือ : 086-4457171
รำไพฯ

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ตั้ง : อาคารคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 4)
โทรศัพท์ : 039-319111-3 ต่อ 8441-2 โทรสาร : 039-471058
มือถือ : 086-4457337
Email : csit.rbru@gmail.com
รำไพฯ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ที่ตั้ง : อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(อาคาร 8)
โทรศัพท์ : 039-471062, 0 3931 9111-3 ต่อ 8801 โทรสาร : 039-471062
มือถือ : 086-4403058
รำไพฯ

คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์

ที่ตั้ง : อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(อาคาร 18)
โทรศัพท์ : 039-319111-3 ต่อ 8813
มือถือ : 088-2781612
รำไพฯ

คณะนิติศาสตร์

ที่ตั้ง : อาคารนิติศาสตร์ ชั้น 1 (อาคาร 10)
โทรศัพท์ : 039-471471, 039-319111-3 ต่อ 1133 โทรสาร : 039-471471
มือถือ : 086-4403210
email : papimol.lib@gmail.com
รำไพฯ

บัณฑิตวิทยาลัย

ที่ตั้ง : อาคารเรียนรวม ชั้น 6 (อาคาร 10)
โทรศัพท์ : 039-319111-3 ต่อ 1138 แฟกซ์ : 039-471061
มือถือ : 086-8336601
rambhai Barni Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (Rambhai Barni Rajabhat University)
41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | สายตรงอธิการบดี
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10116)
เว็บไซต์นี้รองรับการแสดงผลกับ Chrome, Firefox, Safari และ IE ตั้งแต่เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป
ipv6 rambhai
QR-Code rbru