ค้นหาข่าว

เปิดทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ World eBook Library (WEL) ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 พฤศจิกายน 2560

วันที่ประกาศข่าว : 6 กันยายน 2560    แหล่่งที่มา : หอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการฯ     หน่วยงานที่ลงข่าว : หอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการฯ
เปิดทดลองใช้งาน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ World eBook Library(WEL)
ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 พฤศจิกายน 2560


หนังสืออิเล็คทรอนิกส์ World eBook Library (WEL) มีหนังสือประมาณ 3 ล้าน ชื่อเรื่อง ครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น เกษตรศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ เป็นต้น

สามารถเข้าใช้งานได้ที่
http://Community.eBookLibrary.org/?AffiliateKey=WEL-RaRaUnJu2420A