ค้นหาข่าว

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๐ ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา

วันที่ประกาศข่าว : 6 กันยายน 2560    แหล่่งที่มา : กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่     หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่

ไฟล์เอกสารแนบ