ค้นหาข่าว

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าคัดเลือกเพื่อประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริการศึกษา ครั้งที่ 1/2560

วันที่ประกาศข่าว : 8 กันยายน 2560    แหล่่งที่มา : กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่     หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าคัดเลือกเพื่อประเมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริการศึกษา ครั้งที่ 1/2560