ค้นหาข่าว

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ สังกัดสำนักงานอธิการบดี จำนวน ๓ อัตรา

วันที่ประกาศข่าว : 12 กันยายน 2560    แหล่่งที่มา : กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่     หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่

ไฟล์เอกสารแนบ