ค้นหาข่าว

ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์จอประชาสัมพันธ์แบบตั้งพื้น จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ประกาศข่าว : 13 กันยายน 2560    แหล่่งที่มา : คณะวิทยาการจัดการ     หน่วยงานที่ลงข่าว : คณะวิทยาการจัดการ