ค้นหาข่าว

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์การประเมินความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560

วันที่ประกาศข่าว : 13 กันยายน 2560    แหล่่งที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ     หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์การประเมินความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560