ค้นหาข่าว

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 3

วันที่ประกาศข่าว : 21 พฤษภาคม 2560    แหล่่งที่มา : กองบริการการศึกษา     หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 3

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. 2560 - 19 มิ.ย. 2560 เวลา 9.00 - 15.00 น. ที่กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ http://assess.rbru.ac.th/admission

ไฟล์เอกสารแนบ