ค้นหาข่าว

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันการตอบปัญหากฎหมายรัฐธรรมนูญและบทบาทหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับภูมิภาคตะวันออกครั้งที่ 1

วันที่ประกาศข่าว : 7 มิถุนายน 2560    แหล่่งที่มา : คณะนิติศาสตร์     หน่วยงานที่ลงข่าว : คณะนิติศาสตร์
ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันการตอบปัญหากฎหมายรัฐธรรมนูญและบทบาทหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับภูมิภาคตะวันออกครั้งที่ 1

ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้อง 36301 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 36) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี