ค้นหาข่าว

ศูนย์สอบ HSK,HSKK (汉语水平考试)มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เปิดรับสมัครสอบรอบที่ 1 ประจำปี 2560

วันที่ประกาศข่าว : 21 สิงหาคม 2560    แหล่่งที่มา : ศูนย์ภาษาต่งประเทศ     หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์สอบ HSK,HSKK (汉语水平考试)มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

เปิดรับสมัครสอบ HSK,HSKK (汉语水平考试)รอบที่ 1 ประจำปี 2560 

  • สมัครตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 15 กันยายน 2560
  • สอบวันที่  15 ตุลาคม 2560

ไฟล์เอกสารแนบ