ค้นหาข่าว

ขอเชิญเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ รุ่น 7 วันที่ 18 - 19 ต.ค. 2560

วันที่ประกาศข่าว : 11 กันยายน 2560    แหล่่งที่มา : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอเชิญเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ รุ่น 7  เปิดรับสมัครเข้ารับการทดสอบ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 วันที่ 18 - 19 ต.ค. 2560

สนใจโทร 091-8704281 หรือ 039-471062 

ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี และ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ไฟล์เอกสารแนบ