ค้นหาข่าว

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา


ทั้งหมด : 2 เรื่อง / 1 หน้า

ประกาศขายทอดตลาด


ทั้งหมด : 2 เรื่อง / 1 หน้า

ประกาศราคากลาง


ทั้งหมด : 10 เรื่อง / 1 หน้า

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง


ทั้งหมด : 4 เรื่อง / 1 หน้า

ผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง


ทั้งหมด : 10 เรื่อง / 1 หน้า