เข้าสู่เว็บไซต์รำไพฯ รับสมัครนักศึกษา รายงานตัวนักศึกษา'64 แบบฟอร์มเฝ้าระวังสังเกตอาการกักตัว 14 วัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0 แฟกซ์ : 039-471069