× กลับหน้าหลัก
× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
Thai rbru Eng rbru

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิชาการสมรรถนะเชิงวิชาชีพ ทักษะใหม่ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามพระราโชบายด้านการศึกษา 4 ประการ (Up-Skills) สำหรับครูในโรงเรียนประถมศึกษา


วันที่ประกาศข่าว : 24 มี.ค. 2564, 12:53 แหล่งที่มา : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิชาการ สมรรถนะเชิงวิชาชีพ ทักษะใหม่ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามพระราโชบายด้านการศึกษา 4 ประการ (Up-Skills) สำหรับครูในโรงเรียนประถมศึกษา
อบรมระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2564
ณ อาคาร 39 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

(โปรดพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมอบรมให้เข้าใจก่อนส่งใบสมัคร)
...ต้องเป็นครูประจำการผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศและปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนประถมศึกษาเท่านั้น...
...จำนวนผู้เข้ารับการอบรมมีจำนวนจำกัด ผู้ส่งใบสมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน...
***เข้าร่วมอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ฟรี!!!!!***

หมายเหตุ: หากแจ้งชื่อสมัครแล้วไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ โปรดแจ้งยกเลิกล่วงหน้าเปิดโครงการก่อนอย่างน้อย 7 วัน

สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิชาการสมรรถนะเชิงวิชาชีพ 
ทักษะใหม่ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามพระราโชบายด้านการศึกษา 4 ประการ (Up-Skills) 

สำหรับครูในโรงเรียนประถมศึกษา ในวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2564 (อบรมฟรี) โดยสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมตามลิงค์นี้ : https://forms.gle/BwRGTMZFyuutuQXF7Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | หน่วยประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai