× กลับหน้าหลัก
× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
Thai rbru Eng rbru

เกี่ยวกับรำไพฯ

ติดต่อเรา


มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ที่ตั้ง 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

โทรศัพท์ : 039-319111-3 ต่อ 0,10164-6 แฟกซ์ : 039-471069

Email : saraban@rbru.ac.th

เว็บไซต์ : http://www.rbru.ac.th


คณะครุศาสตร์

ที่ตั้ง : อาคารคณะครุศาสตร์ (อาคาร 1)

โทรศัพท์ : 039-471071, 039-319111-3 ต่อ 10290,10200

มือถือ : 086-4402826

E-mail : education@rbru.ac.th

เว็บไซต์ : http://www.edu.rbru.ac.th


คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ที่ตั้ง : อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร (อาคาร 22)

โทรศัพท์ : 039-471073, 039-319111-3 ต่อ 10390,10300

มือถือ : 086-4815483

E-mail : agricultural_rbru@hotmail.com

เว็บไซต์ : http://www.agricul.rbru.ac.th


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่ตั้ง : อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 9 )

โทรศัพท์ : 039-471060 หรือ 039-319111-3 ต่อ 10790, 10700

มือถือ : 086-4403051

Email : science@rbru.ac.th

เว็บไซต์ : http://www.science.rbru.ac.th


คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ที่ตั้ง : อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร 3 )

โทรศัพท์ : 039-471079, 039-319111-3 ต่อ 10590, 10500

มือถือ : 086-4403109

E-mail : social@rbru.ac.th

เว็บไซต์ : http://www.social.rbru.ac.th


คณะวิทยาการจัดการ

ที่ตั้ง : อาคารคณะวิทยาการจัดการ

โทร : 039-319111-3 ต่อ 10600,10690 โทรสาร : 039-471080

มือถือ : 086-4403163

Email : fmsrbru@rbru.ac.th , stufmsrbru@rbru.ac.th

เว็บไซต์ : http://www.manage.rbru.ac.th


คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ตั้ง : อาคารคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 4)

โทร : 039-319111-3 ต่อ 11100,11190 โทรสาร : 039-471058

มือถือ : 086-4457337

Email : csit@rbru.ac.th

เว็บไซต์ : http://www.csit.rbru.ac.th


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ที่ตั้ง : อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร 8)

โทร : 039-471062, 039-319111-3 ต่อ 10400,10490 โทรสาร : 039-471062

มือถือ : 086-4403058

E-mail : industry@rbru.ac.th

เว็บไซต์ : http://www.industry.rbru.ac.th


คณะนิติศาสตร์

ที่ตั้ง : อาคารนิติศาสตร์ ชั้น 1 (อาคาร 10)

โทร : 039-471471, 039-319111-3 ต่อ 11500,11590 โทรสาร : 039-471471

มือถือ : 086-4403210

E-mail : law@rbru.ac.th

เว็บไซต์ : http://www.law.rbru.ac.th


คณะนิเทศศาสตร์

ที่ตั้ง : อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 11) ชั้น 3-4

โทร : 039-471063, 039-319111-3 ต่อ 11200,11290 แฟกซ์ : 039-471063

มือถือ : 086-4457171

E-mail : commarts@rbru.ac.th

เว็บไซต์ : http://www.com-arts.rbru.ac.th


คณะพยาบาลศาสตร์

ที่ตั้ง : ที่ทำการชั่วคราว อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ (อาคาร 2)

โทร : 039-319111 ต่อ 11701,11700

มือถือ : 086-3199284

E-mail : nurse@rbru.ac.th

เว็บไซต์ : http://www.nurse.rbru.ac.th


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ตั้ง : อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 35)

โทร : 039-471052,039-319111-3 ต่อ 10900,10990

มือถือ : 086-4403216

E-mail : arc@rbru.ac.th

เว็บไซต์ : http://www.arit.rbru.ac.th


สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน

ที่ตั้ง : อาคารสำนักศิลปวัฒนธรรม

โทร : 039-471064, 039-319111-3 ต่อ 11000,11090

มือถือ : 086-4402867

E-mail : artculture@rbru.ac.th

เว็บไซต์ : http://www.arts.rbru.ac.th


สถาบันวิจัยและพัฒนา

ที่ตั้ง : อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 100 ล้าน) (อาคาร 36) ชั้น 5

โทร : 039-471056, 039-319111-3 ต่อ 10800,10890 แฟกซ์ 039-471056

มือถือ : 086-4402639

E-mail : research_rbru2010@rbru.ac.th

เว็บไซต์ : http://www.research.rbru.ac.th


สำนักงานอธิการบดี

ที่ตั้ง : อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) ชั้น 3

โทร : 039-471069, 039-319111-3 ต่อ 10119,10115-6

มือถือ : 086-4400287

เว็บไซต์ : http://www.atikarn.rbru.ac.th


กองบริการการศึกษา

ที่ตั้ง : อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) ชั้น 1-2

โทร : 039-471070, 039-319111-3 ต่อ 10180,10181,10183-4 แฟกซ์ : 039-471070

มือถือ : 089-8337541, 089-8337143, 086-4403201

E-mail : reg@rbru.ac.th

เว็บไซต์ : http://www.service.rbru.ac.th


กองพัฒนานักศึกษา

ที่ตั้ง : อาคารสำนักงานอธิการบดี(หลังเก่า)

โทร : 039-335410, 039-319111-3 ต่อ 10188,10190 แฟกซ์ : 0 3933 5410

มือถือ : 086-4402974, 081-9456315

E-mail : studev@rbru.ac.th, affairs@rbru.ac.th

เว็บไซต์ : http://www.studev.rbru.ac.th


ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

ที่ตั้ง : อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร 1

โทร : 039-391111 ต่อ 10185

E-mail : coop@rbru.ac.th

เว็บไซต์ : http://www.coop.rbru.ac.th


สถาบันนานาชาติ

ที่ตั้ง : อาคาร 35 ชั้น 2

โทร : 039-319111 ต่อ 10510

E-mail : businesseng@rbru.ac.th

เว็บไซต์ : http://www.inter.rbru.ac.th

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ที่ตั้ง : อาคารโรงเรียนสาธิต

โทร : 039-319111 ต่อ 10210

E-mail : satit@rbru.ac.th

เว็บไซต์ : http://www.satitschool.rbru.ac.th/


Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | หน่วยประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai