× กลับหน้าหลัก
× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
Thai rbru Eng rbru

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพรรณี เรื่อง ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายและระบบเครือข่ายไร้สาย (ระยะเวลา ๗ เดือน)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ วันสิ้นสุดประกาศ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ * หมายเหตุ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.gprocurement.go.th


วันที่ประกาศข่าว : 24 พ.ย. 2565, 11:32 แหล่งที่มา : กลุ่มงานพัสดุ หน่วยงานที่ลงข่าว : หน่วยงานพัสดุ
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | หน่วยประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai