× กลับหน้าหลัก
× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
Thai rbru Eng rbru

ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566


วันที่ประกาศข่าว : 9 ม.ค. 2566, 08:33 แหล่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่รับสมัคร 
วันอังคารที่ 3 มกราคม 2566 ถึงวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566
วันสอบคัดเลือก
วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566
รายงานตัวและชำระค่าเทอม
ตั้งแต่วันที่ 1-6 สิงหาคม 2566
Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai