× กลับหน้าหลัก
× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
Thai rbru Eng rbru

โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา (English Extra Course for Students) ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2566


วันที่ประกาศข่าว : 17 มี.ค. 2566, 09:09 แหล่งที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา (English Extra Course for Students) ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 15 - 16 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องเรียน ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ (อาคาร 35) โดยมีบุคลากรจากโครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติและสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป์นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาเพื่อเตรียมการสอบ Exit Exam ทั้งนี้ การจัดโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการอย่างประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์

Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai