× กลับหน้าหลัก

☰ ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา


สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน
 • ระบบบริการการศึกษา
 • ระบบอัปโหลดรูปภาพ นศ.
 • ระบบโฮมรูม
 • ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา
 • ระบบกิจกรรมนักศึกษา
 • ระบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์
 • ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
 • ลงทะเบียน RBRU Google Mail
 • ระบบออกใบรับรองออนไลน์
 • ระบบสอบวัดความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
 • RBRU MOOC
 • วีดีโอการเรียนการสอนย้อนหลัง
 • ระบบลงทะเบียนรับสิทธิ Microsoft 365
 • โปรแกรมพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง(EDO)

 • สำหรับ บัณฑิต/ศิษย์เก่า
 • ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

 • สำหรับ ผู้สนใจศึกษาต่อ
 • ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์
 • โครงการเรียนล่วงหน้า(คลังหน่วยกิต)
 • × CLOSE

  คณะ

  หน่วยงาน

  หน่วยงานอื่นๆ
  Thai rbru Eng rbru

  โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา (English Extra Course for Students) ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2566


  วันที่ประกาศข่าว : 17 มี.ค. 2566, 09:09 แหล่งที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา (English Extra Course for Students) ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 15 - 16 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องเรียน ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ (อาคาร 35) โดยมีบุคลากรจากโครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติและสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป์นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาเพื่อเตรียมการสอบ Exit Exam ทั้งนี้ การจัดโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการอย่างประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์

  Best Viewed In
  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
  โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมล : saraban@rbru.ac.th
  ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | แผนที่ตั้ง (Google Map) | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | หน่วยประชาสัมพันธ์
  (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
  ipv6 rambhai