× กลับหน้าหลัก
× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
Thai rbru Eng rbru

รายชื่อนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2565 อนุมัติ วันที่ 17 มีนาคม 2566


วันที่ประกาศข่าว : 20 มี.ค. 2566, 14:33 แหล่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : กองบริการการศึกษา

แจ้งให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษา

  นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

อนุมัติ วันที่ 17 มีนาคม 2566

ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับเอกสาร จำนวน 3 ฉบับ คือ

          1. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สามารถเลือกรับได้ 2 วิธี

                    1.1. รับได้ที่ห้องทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

                   ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2566 เป็นต้นไป              

1.2. รับในรูปแบบ Digital Transcript (ไฟล์ PDF) โดยเข้าไปยื่นขอได้ที่ https://e-transcript.rbru.ac.th (ไม่ต้องใช้รูปถ่ายและมีค่าใช้จ่ายฉบับละ 50 บาท)

ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

          หมายเหตุ ข้อ 1.1. เฉพาะนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอใบรายงานผลการศึกษาไว้แล้ว สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ยื่นคำร้องขอ สามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ห้องทะเบียนและประมวลผล พร้อมแนบรูปถ่ายชุดครุย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

          2. ใบรับรองคุณวุฒิ นักศึกษาต้องลงทะเบียนบัณฑิตโดยติดต่อที่ห้องการเงินของมหาวิทยาลัย และนำใบเสร็จมาติดต่อขอรับใบรับรองคุณวุฒิที่ห้องทะเบียนและประมวลผล (รอรับได้เลย)

ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

          3. ใบปริญญาบัตร ม.จะแจ้งวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้ทราบทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

 

 

 

งานทะเบียนและประมวลผล

กองบริการการศึกษา

039-319111 ต่อ 10183-4

Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | หน่วยประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai