× กลับหน้าหลัก
× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
Thai rbru Eng rbru

FMS RBRU : หลักสูตรบัญชีบัณฑิต จัดโครงการ "นักบัญชีสู่โลกกว้างเพิ่มพูนประสบการณ์ทางวิชาชีพ"


วันที่ประกาศข่าว : 15 ก.ย. 2566, 09:47 แหล่งที่มา : คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานที่ลงข่าว : คณะวิทยาการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉวี สิงหาด ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ได้นำนักศึกษาภาคพิเศษ รุ่นที่ 51 เข้าร่วมโครงการ "นักบัญชีสู่โลกกว้างเพิ่มพูนประสบการณ์ทางวิชาชีพ" ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานประกอบการ ณ บริษัท สยามโปรฟรุ๊ตส์ จำกัด เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเสริมสร้างความรู้ ทักษะทางด้านวิชาการและวิชาชีพบัญชี และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์โดยตรงในการประกอบธุรกิจ

Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | หน่วยประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai