× กลับหน้าหลัก
× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
Thai rbru Eng rbru

ภาพกิจกรรม

FLY ME TO THE MOON เราจะไปดวงจันทร์

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 ผู้บริหาร คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมงานพิธีเปิด FLY ME TO THE MOON เราจะไปดวงจันทร์ ณ ลานกิจกรรม ชั้น G ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จัดโดยสาขาวิชาการออกแบบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์และผลงานการออกแบบ ของนักศึกษาในชื่อ FLY ME TO THE MOON เราจะไปดวงจันทร์ จันทบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาภาพร บุญมี ผู้ช่วยอธิการบดีเป็นประธานเปิดโครงการ FLY ME TO THE MOON Thesis exhibiton 2023 นิทรรศการรวบรวมผลงาน ศิลปนิพนธ์ จากนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ ชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และการแสดง fashion show จากนักศึกษาสาขาการออกแบบ ทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวัฒน์ กันภัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์ เป็นวิทยากรร่วมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง "ใช้สีอย่างไรให้เข้ากับชีวิตประจำวัน" ในงานนิทรรศการผลงานปริญญานิพนธ์ของนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ แขนงออกแบบกราฟิก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

By : Faculty of Humanities and Social Sciences Date/Time : 2023-09-19 09:25:21
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | หน่วยประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai