× กลับหน้าหลัก
× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
Thai rbru Eng rbru

ภาพกิจกรรม

คณะนิติศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายเบื้องต้น สำหรับครูผู้สอนกฎหมายระดับมัธยมศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป ในวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2565 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และสถานที่ตั้ง (อบรมผ่านระบบออนไลน์) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการร่วมฉลองในโอกาสครบรอบ 50 ปีของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมาย สามารถนำไปปฏิบัติตามกฎหมายได้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการวิชาการทางกฎหมายกับสถานศึกษาต่าง ๆ ในภูมิภาคตะวันออก

คณะนิติศาสตร์  ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายเบื้องต้น  สำหรับครูผู้สอนกฎหมายระดับมัธยมศึกษา บุคลากรทางการศึกษา  และบุคคลทั่วไป    ในวันที่  20 – 21 กรกฎาคม 2565 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และสถานที่ตั้ง (อบรมผ่านระบบออนไลน์)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการร่วมฉลองในโอกาสครบรอบ 50 ปีของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมาย  สามารถนำไปปฏิบัติตามกฎหมายได้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการวิชาการทางกฎหมายกับสถานศึกษาต่าง ๆ ในภูมิภาคตะวันออก  

By : Faculty of Law Date/Time : 2023-09-19 12:01:34
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | หน่วยประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai